Label (Tanda/Simbol) Kemasan Bahan (Material) Berbahaya / B3

|

Label (Tanda/Simbol) Kemasan Bahan/Material) Berbahaya / B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) secara umum merujuk pada Globally Harmonized System - United Nations (GHS) yang diterbitkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa - Bangsa). Label (plakat) dipasang per satuan kemasan bahan berbahaya ataupun kemasan paket kumpulan bahan/material berbahaya. Terdapat 9 (sembilan) Klasifikasi Bahan (Material) Berbahaya / B3 (Beracun dan Berbahaya), antara lain :

Label (Simbol) Kemasan Bahan (Material) Berbahaya / B3
Simbol Kemasan Bahan Pencemar Lingkungan
Simbol Kemasan Bahan Beracun
Simbol Kemasan Bahan Mudah Meledak
Simbol Kemasan bahan Mudah Menyala (Terbakar)
Simbol Kemasan Bahan Oksidator
Simbol Kemasan Bahan Mengganggu Pernafasan, Pemicu Kanker
Simbol Kemasan Bahan Pemicu Iritasi (Irritant)
Simbol Kemasan Tabung Gas Bertekanan
Simbol Kemasan Bahan Korosif

Contoh Penerapan Label :

Contoh Penerapan Label Kemasan B3

Contoh Penerapan Label (2) :

Contoh Penerapan Label Kemasan B3

Contoh Pemasangan Label Kemasan Bahan (Material) Berbahaya / B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) :

Contoh Pemasangan Label Pada Kemasan